Enemmän asiakkaita.

 
 

Kalervo & Company

Markkinoinnin kehityspalvelut

Ovatko markkinointisi resurssit siellä, missä ne tuottavat parhaita tuloksia?

Autamme yritystäsi löytämään tehokkaimmat keinot asiakkaiden houkuttelemiseen ja heidän pitämiseen.

Hinnoittelumalli: materiaalintuotanto urakka- tai tuntihinnoittelulla. Markkinoinnin toteutus jatkuvalla kuukausisopimuksella tai tulosperusteisella sopimuksella.

Markkinoinnin palvelut:

Markkinointistrategiat

Strategia, eli mikä taistelu valitaan, muodostetaan liiketoiminnan nykytilan-analyysin jälkeen. Kaikki markkinoinnin toiminta tulee perustua yhdessä sovittuun strategiaan.

Markkinoinnin suunnittelu ja seuranta

Kun strategia on valittu, suunnitellaan toimenpiteet ja kanavat sen toteutumiseksi sekä asetetaan relevantit mittarit toteutumisen seurantaan. Ei lähdetä vain ad hocina tekemään jotakin, vaan suunnitellaan tarkasti ne harvat keinot, millä strategia voisi tehokkaimmin toteutua. Tässä kasvatetaan onnistumisen todennäköisyyksiä.

Markkinoinnin toteutus valituissa kanavissa

Copywriting, graafinen suunnittelu, websivut, videot ja digitaalinen mainonta.

 

Aloita markkinoinnin kehitys tilamaalla maksuton puhelinkonsultointi.