Kilpailukykyisempi palvelu.

 
 

Kalervo & Company Oy

Palvelukehitys

Mitä teidän yrityksenne tekee, mitä sen kannattaisi tehdä ja miten?

Tämä ei ole usein lainkaan selvää, kun toimintaa on jatkettu vuosia. Tuotteita on kehitetty lisää, palveluja on luotu lisää, asiakkaita on tullut lisää, työntekijöitä on rekrytoitu lisää, johto on vaihtunut, kilpailukenttä on muuttunut, asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut. Kaikki muuttuu joka tapauksessa, mikä herättää kysymyksiä:

Missä yrityksenne oikeasti on, mikä on sen tilanne? Mihin nyt kannattaisi panostaa resursseja? Pitäisikö karsia jotakin tuottamatonta pois? Pitäisikö panostaa enemmän johonkin tuottavampaan? Ollaanko menossa kohti tavoitetta, vai pitäisikö tavoitetta muuttaa? Tarvitaanko uudenlaisia resursseja?

Karkeasti arvioituna 20% tekemisestänne tuottaa 80% tuloksista ja kääntäen 80% tekemisestä tuottaa 20% tuloksista. 20% bisnestäsi haittaavista tekijöistä aiheuttaa 80% kaikesta harmista ja niin edelleen. Pointti on tunnistaa nuo oleelliset 20% ja keskittyä kehittämään niitä.

Tehdään ensin nykytila-analyysi.

Eli muodostetaan selkeä, brutaali kuva yrityksenne tilasta. Selvitetään tilanne eri palveluiden tai tuotteiden volyymeissä ja kannattavuuksissa. Tutkitaan eri asiakasryhmien tuottavuutta, erilaisten kilpalukenttien kannattavuutta ja kilpailutilannetta yleensä. Muodostetaan kuva teidän organisaationne tehokkuudesta.

  1. Missä yrityksenne on nyt?

  2. Missä haluatte sen olevan tulevaisuudessa?

  3. Mikä on suurin este tavoitteeseen pääsyn tiellä?

Asiakaslähtöisellä palvelukehityksellä luodaan kilpailuetua markkinoilla.

Kun nykytila-analyysi on tehty ja tuottavimmat sekä eniten arvoa luovat tekijät on tunnistettu, kohdistetaan palvelukehitystoimet sinne. Luodaan siitä kannattavan kasvun moottori, joista markkinointi ja myynti kertovat tarinaa.

Palvelukehityksen tehtävä on kehittää palvelu tuottamaan systemaattisesti tyytyväisiä asiakkaita, jotka suosittelevat palvelua muille.

Lukuisten yritysten palveluita kehittäneenä meillä on osaaminen ja verkostot tehdä se teidänkin yritykseenne. Kysymys on siitä, milloin haluat lopettaa yrityksessäsi tuottamattoman toiminnan.

Puhelinkonsultointi

Aloita varaamalla puhelinkonsultointi. Ensimmäisen konsultoinnin hinta on 0€.